Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ΔΕΗ

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ΔΕΗ Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ΔΕΗ

Βάσει της υπ' αριθ.: Φ50/οικ.11784/742 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ 1809 Β'/11-08/2011) από την 1η Νοεμβρίου ΤΟΥ 2011 και μετά είναι υποχρεωτική η έκδοση μόνο των νέων εντύπων Υ.Δ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) για κάθε μια απο τις παρακάτω περιπτώσεις

 

1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)

2. Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και  πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας.  (ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ)

3. Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης

4. Μετά τα χρονικά διαστήματα που χρειάζεται επανέλεγχος όπως:

  • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια

5. Όταν ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ..

6. Όταν ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση  και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ.

7. Όταν ο πελάτης ζητήσει επαύξηση ισχύος παροχής Δ.Ε.Η.  

 

Στην Energy Projects - ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε. διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και πιστοποιημένες διατάξεις μετρήσεων καθως και αδειουχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους στο δυναμικό μας, μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας όλες τις σχετιζόμενες υπηρεσίες.

 

 

Η διεύθυνσή μας:
Τσιμισκή 6Α
68100, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 2551026228
FAX: 2551081180
Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 15:00

Newsletters

Εγγραφείτε στο Newsletter της Energy Projects ΑΦΟΙ Μιχαηλίδη Ε.Ε. για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα της επιχείρησής μας.